نت دی ال | NetDl

دانلود نمونه سوالات استخدامی|دانلود رایگان

بایگانی برای سوالات آزمون استخدامی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات استخدامی مربی آموزش فنی و حرفه ای

این بسته جهت آمادگی داوطلبین و مربیان حق التدریسی سازمان فنی و حرفه ای کشور داوطلب شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور ( سازمان فنی و حرفه ای کشور ) و متناسب برای خوشه مربی آموزش فنی و حرفه ای آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات آزمون استخدامی فنی و حرفه ای

گروه نت دی ال باتوجه به آزمون استخدامی سازمان فنی و حرفه ای کشور این بسته نمونه سوالات را با نام سوالات آزمون استخدامی فنی و حرفه ای جهت آمادگی بیشتر جهت شرکت در آزمون گردآوری ، تنظیم و عرضه کرده است.

توضیحات + دانلود