نت دی ال | NetDl

دانلود نمونه سوالات استخدامی|دانلود رایگان

سوالات امور اداری استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی و خوشه امور اداری با کد خوشه 132 آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود