نت دی ال | NetDl

دانلود نمونه سوالات استخدامی|دانلود رایگان

سوالات امور اداری استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

سوالات امور اداری استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی و خوشه امور اداری با کد خوشه 132 آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی مربی آموزش فنی و حرفه ای

نمونه سوالات استخدامی مربی آموزش فنی و حرفه ای

این بسته جهت آمادگی داوطلبین و مربیان حق التدریسی سازمان فنی و حرفه ای کشور داوطلب شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور ( سازمان فنی و حرفه ای کشور ) و متناسب برای خوشه مربی آموزش فنی و حرفه ای آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات کارشناس بازرگانی داخلی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

سوالات کارشناس بازرگانی داخلی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی کارشناس بازرگانی داخلی آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات تقریر نویس استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

سوالات تقریر نویس استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی تقریر نویس آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات استخدامی سازمان دامپزشکی کشور

سوالات استخدامی سازمان دامپزشکی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور

نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات مصاحبه حضوری و عقیدتی سیاسی ارتش

نمونه سوالات مصاحبه حضوری و عقیدتی سیاسی ارتش

این مجموعه از گروه نت دی ال که جهت شرکت در مصاحبه استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران ( عقیدتی سیاسی ) آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان

این مجموعه نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان می باشد که جهت آمادگی و مطالعه داوطلبین گرامی برای دانلود قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

این مجموعه از نمونه سوالات استخدامی جهت آمادگی داوطلبین برای شرکت در آزمون استخدامی امسال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان کردستان در سایت برای دانلود قرار گرفته است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی شرکت صنعت فولاد شادگان

نمونه سوالات استخدامی شرکت صنعت فولاد شادگان

این بسته از نمونه سواات جهت آمادگی کابران گرامی برای شرکت در آزمون استخدامی شرکت صنعت فولاد شادگان طراحی ،تدوین و برای دانلود و مطالعه کابران در نت دی ال قرار گرفته است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات رشته حقوق استخدامی شرکت نفت

نمونه سوالات رشته حقوق استخدامی شرکت نفت

این مجموعه حاوی سوالات ادوار گذشته شرکت نفت در دروس تخصصی رشته حقوق است که جهت آمادگی داوطلبین گرامی برای دانلود قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی رشته کامپیوتر شرکت نفت

نمونه سوالات استخدامی رشته کامپیوتر شرکت نفت

این مجموعه حاوی سوالات ادوار گذشته شرکت نفت در دروس تخصصی رشته کامپیوتر است که جهت داوطلبین گرامی جهت دانلود قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات استخدامی ادوار گذشته بانک تجارت

سوالات استخدامی ادوار گذشته بانک تجارت

این مجموعه از سوالات ادوار گذشته بانک تجارت با توجه به درخواست کابران در سایت برای دانلود قرار گرفت.

توضیحات + دانلود