نت دی ال | NetDl

دانلود نمونه سوالات استخدامی|دانلود رایگان

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

این بسته از نمونه سوالات استخدامی جهت آمادگی داوطلبین گرامی متقاضی شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان گلستان می باشد که جهت دانلود و مطالعه قرار گرفته است.

توضیحات + دانلود

سوالات تخصصی کارشناس فناوری اطلاعات

سوالات تخصصی کارشناس فناوری اطلاعات

این مجموعه جهت آمادگی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و متناسب برای ردیف شغلی کارشناس فناوری اطلاعات برای داوطلبین متقاضی شرکت در این خوشه شغلی آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس امور آموزش

سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس امور آموزش

این مجموعه جهت آمادگی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و متناسب برای ردیف شغلی کارشناس امور آموزش برای داوطلبین متقاضی شرکت در این خوشه شغلی آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوقی

نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوقی

این مجموعه جهت آمادگی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و متناسب برای ردیف شغلی کارشناس حقوق برای داوطلبین متقاضی شرکت در این خوشه شغلی آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات تخصصی کاردان و کارشناس امور اداری

نمونه سوالات تخصصی کاردان و کارشناس امور اداری

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و متناسب برای ردیف شغلی کارشناس امور اداری آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + نمونه سوالات تخصصی رایگان

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + نمونه سوالات تخصصی رایگان

این مجموعه از نمونه سوالات جهت آزمون استخدامی وزرات نیرو و شرکت های وابسته که جهت مطالعه داوطلبین گرامی برای دانلود قرار گرفته است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی تخصصی تقریر نویس

نمونه سوالات استخدامی تخصصی تقریر نویس

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی دیوان عدالت اداری ( مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور ) و متناسب برای ردیف شغلی تقریر نویس آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو سال 94

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو سال 94

با توجه به آزمون استخدامی پیش روی وزرات نیرو در سال 94 گروه نت دی ال این مجموعه سوالات را با نام نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو سال 94 را جهت آمادگی شما برای شرکت در آزمون استخدامی گردآوری ،تنظیم و برای دانلود قرار داده است.

توضیحات + دانلود

سوالات کارشناس فناوری اطلاعات استخدامی دستگاه های اجرائی کشور

سوالات کارشناس فناوری اطلاعات استخدامی دستگاه های اجرائی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و متناسب برای ردیف شغلی و خوشه کارشناس فناوری اطلاعات با کد خوشه 1267 آماده و برای دانلود قرار گرفته است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

این مجموعه از نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری جهت افزایش آمادگی داوطلبین گرامی در سایت برای دانلود قرار گرفت.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزش

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزش

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی و خوشه کارشناس امور آموزش با کد خوشه 1274 آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات کارشناس حقوقی استخدامی دستگاه های اجرائی کشور

سوالات کارشناس حقوقی استخدامی دستگاه های اجرائی کشور

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور و متناسب برای ردیف شغلی و خوشه کارشناس حقوقی با کد خوشه 139 آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات استخدامی پتروشیمی امیر کبیر

سوالات استخدامی پتروشیمی امیر کبیر

این بسته از گروه نت دی ال که با نام نمونه سوالات پتروشیمی امیر کبیر ( آزمون امسال ) تنظیم و گردآوری شده است ،منبع مناسبی برای آشنایی با نحوه و شیوه سوالات آزمون استخدامی این ارگان می باشد.

توضیحات + دانلود