نت دی ال | NetDl

دانلود نمونه سوالات استخدامی|دانلود رایگان

نمونه سوالات استخدامی شرکتهای تعاونی سفیران نور کوثر اصفهان

نمونه سوالات استخدامی شرکتهای تعاونی سفیران نور کوثر اصفهان

این مجموعه کمک آموزشی استخدامی با نام نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکتهای تعاونی سفیران نور کوثر استان اصفهان از گروه کارشناسان سایت نت دی ال به درخواست کابران جهت افزایش آمادگی داوطلبین شرکت در این آزمون استخدامی قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی عسلویه

نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی عسلویه

بسته نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی عسلویه از سایت نت دی ال جهت افزایش آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی پتروشیمی عسلویه می باشد که جهت دانلود و مطالعه داوطلبین این آزمون ها قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات آزمون استخدامی دستياران ستادي دستگاه‌هاي اجرايي كشور

سوالات آزمون استخدامی دستياران ستادي دستگاه‌هاي اجرايي كشور

این بسته از نمونه سوالات آزمون استخدامی دستياران ستادي دستگاه‌هاي اجرايي كشور از گروه نت دی ال جهت افزایش آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی دستياران ستادي دستگاه‌هاي اجرايي كشور امسال میباشد که جهت دانلود و مطالعه داوطلبین این آزمون ها قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات آزمون استخدامی بیمارستان های کشور

نمونه سوالات آزمون استخدامی بیمارستان های کشور

این بسته از نمونه سوالات جامع از گروه نت دی ال جهت افزایش آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی بیمارستان های مختلف کشور میباشد که جهت دانلود و مطالعه داوطلبین این آزمون ها قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات آزمون استخدامی راه آهن و شرکت های تابعه

نمونه سوالات آزمون استخدامی راه آهن و شرکت های تابعه

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت افزایش آمادگی داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه میباشد که برای دانلود و مطالعه قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات مصاحبه حضوری و گزینش استانداری

سوالات مصاحبه حضوری و گزینش استانداری

این بسته از نمونه سوالات و جزوات آموزشی از گروه کارشناسان نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در مصاحبه حضوری استخدامی استانداری های سراسر کشور تهیه و جهت دانلود و مطالعه قرار داده شده است .

توضیحات + دانلود

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور 96

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور 96

این مجموعه که با نام نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور 96  جهت آشنایی داوطلبین گرامی و افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور  دانلود و مطالعه قرار گرفته است.

توضیحات + دانلود

سوالات آزمون استخدامی نیروی هوایی ارتش

سوالات آزمون استخدامی نیروی هوایی ارتش

این بسته از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین گرامی متقاضی شرکت در آزمون استخدامی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد که جهت دانلود و مطالعه قرار گرفته است.

توضیحات + دانلود

مجموعه کامل نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات کشور

مجموعه کامل نمونه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات کشور

این مجموعه حاوی نمونه سوالات عمومی و تخصصی حسابرسی جهت افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور میباشد .

توضیحات + دانلود

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور

این مجموعه جهت افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور میباشد که برای دانلود و مطالعه قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

این مجموعه جهت آمادگی و آشنایی داوطلبین گرامی متقاضی شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش می باشد که برای دانلود و مطالعه قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

این مجموعه از نمونه سوالات استخدامی جهت آمادگی و آشنایی داوطلبین گرامی متقاضی شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد که جهت دانلود قرار داده شده است.

توضیحات + دانلود

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو

این مجموعه از گروه نت دی ال جهت آمادگی داوطلبین شرکت در مصاحبه حضوری استخدامی وزارت نیرو می باشد.

توضیحات + دانلود