نت دی ال | NetDl

دانلود نمونه سوالات استخدامی|دانلود رایگان

بایگانی برای نمونه سوالات استخدامی مربی آموزش فنی و حرفه ای

نمونه سوالات استخدامی مربی آموزش فنی و حرفه ای

این بسته جهت آمادگی داوطلبین و مربیان حق التدریسی سازمان فنی و حرفه ای کشور داوطلب شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرائی کشور ( سازمان فنی و حرفه ای کشور ) و متناسب برای خوشه مربی آموزش فنی و حرفه ای آماده و عرضه شده است.

توضیحات + دانلود